Biuletyn Informacji Publicznej

List of employees

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA - OSR

Pilichowski Damian

Department: WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA - OSR

Position : stan. ds. ochrony powietrza i finansowania ochrony środowiska

Phone: 77 40-34-475

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 420

Buska-Gnoińska Joanna

Department: WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA - OSR

Position : stan. ds. analiz, ocen i planowania ochrony środowiska

Phone: 77 40-50-386

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 428

Kilisz Nortbert

Department: WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA - OSR

Position : stan. ds. rolnictwa i ochrony zwierząt

Phone: 77 40-50-376

E-mail: norbert.kilisz@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 429B

Helbin-Golasz Gabriela

Department: WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA - OSR

Position : Kierownik Wydziału

Phone: 77 40-50-388

E-mail: gabriela.helbin@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 426

Kwiczak Jan

Department: WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA - OSR

Position : Zastępca Kierownika Wydziału Kierownik Referatu Infrastruktury i Utrzymania Czystości - stan. ds. gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej

Phone: 77 40-50-387

E-mail: jan.kwiczak@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 427

Kania-Akonom Ewa

Department: WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA - OSR

Position : Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa - stan. ds. finansowania ochrony środowiska

Phone: 77 40-50-387

E-mail: ewa.kania@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 427

Kiełkiewicz Daniel

Department: WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA - OSR

Position : ENERGETYK MIEJSKI

Phone: 77 40-34-480

E-mail: daniel.kielkiewicz@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 431

Podgrocka Aleksandra

Department: WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA - OSR

Position : stan ds. gospodarki wodnej

Phone: 77 40-34-475

E-mail: aleksandra.podgrocka@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 420

Wójtowicz Grzegorz

Department: WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA - OSR

Position : stan. ds. ochrony powietrza i finansowania ochrony środowiska

Phone: 77 40-34-475

E-mail: grzegorz.wojtowicz@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 420

Lisowski Piotr

Department: WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA - OSR

Position : stan. ds. zieleni i ochrony przyrody

Phone: 77 40-50-375

E-mail: piotr.lisowski@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 429A

Samsel Zuzanna

Department: WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA - OSR

Position : stan. ds. analiz, ocen i planowania ochrony środowiska

Phone: 77 40-50-386

E-mail: zuzanna.samsel@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 428

Blicharska Katarzyna

Department: WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA - OSR

Position : stan. ds. utrzymania czystości dróg

Phone: 77 40-34-471

Fax: 77 40-34-471

E-mail: katarzyna.blicharska@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, pokój nr 429B

Kuliś Katarzyna

Department: WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA - OSR

Position : stan. ds. analiz, ocen i planowania ochrony środowiska

Phone: 77 40-34-470

E-mail: katarzyna.kulis@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 428

Bednarski Sławomir

Department: WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA - OSR

Position : stan. ds. zieleni i ochrony przyrody

Phone: 77 40-50-375

E-mail: slawomir.bednarski@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 429A

Paisdzior Piotr

Department: WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA - OSR

Position : stan. ds. kształtowania zieleni miejskiej - Ogrodnik Miejski

Phone: 40-34-481

E-mail: piotr.paisdzior@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 413

Jezierny Waldemar

Department: WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA - OSR

Position : stan. ds. utrzymania czystości i porządku

Phone: 77 40-34-456

E-mail: waldemar.jezierny@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 429B

Owczarek Marcin

Department: WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA - OSR

Position : stan. ds. rozwoju infrastruktury komunalnej

Phone: 77 40-34-456

E-mail: marcin.owczarek@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 429B

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel