Biuletyn Informacji Publicznej

List of employees

WYDZIAŁ INWESTYCJI, REMONTÓW I EKSPLOATACJI - IRE

Koszorek Edward

Department: WYDZIAŁ INWESTYCJI, REMONTÓW I EKSPLOATACJI - IRE

Position : stan. ds. przygotowania dokumentacji, zamówień publicznych oraz ewidencji sieci infrastruktury

Phone: 77 40-50-379

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 311

Kuśnierz Aleksandra

Department: WYDZIAŁ INWESTYCJI, REMONTÓW I EKSPLOATACJI - IRE

Position : stan. ds. przygotowania dokumentacji i zamówień publicznych

Phone: 77 40-34-496

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 317

Obara Katarzyna

Department: WYDZIAŁ INWESTYCJI, REMONTÓW I EKSPLOATACJI - IRE

Position : obsługi zadań inwestycyjno-remontowych i współpracy w zakresie zamówień publicznych

Phone: 77 40-50-379

Fax: 77 40-50-379

E-mail: katarzyna.obara@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 311

Łotarewicz Roman

Department: WYDZIAŁ INWESTYCJI, REMONTÓW I EKSPLOATACJI - IRE

Position : stanowisko ds. przygotowania zamówień publicznych oraz ewidencji sieci infrastruktury

Phone: 77 40-50-379

E-mail: roman.lotarewicz@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 317

Bieńkowska Kamila

Department: WYDZIAŁ INWESTYCJI, REMONTÓW I EKSPLOATACJI - IRE

Position : Kierownik Wydziału

Phone: 77 40-50-377

E-mail: kamila.bienkowska@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 312

Szczukocki Krzysztof

Department: WYDZIAŁ INWESTYCJI, REMONTÓW I EKSPLOATACJI - IRE

Position : ds. obsługi zadań inwestycyjno-remontowych i współpracy w zakresie zamówień publicznych

Phone: 77 40-50-383

E-mail: krzysztof.szczukocki@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 317

Reczek Andrzej

Department: WYDZIAŁ INWESTYCJI, REMONTÓW I EKSPLOATACJI - IRE

Position : Kierownik Referatu Inwestorskiego – Zastępca Kierownika Wydziału

Phone: 77 40-50-381

E-mail: andrzej.reczek@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 316

Rutkowski Włodzimierz

Department: WYDZIAŁ INWESTYCJI, REMONTÓW I EKSPLOATACJI - IRE

Position : stan. ds. obsługi zadań inwestycyjno-remontowych i współpracy w zakresie zamówień publicznych

Phone: 77 40-34-496

E-mail: wlodzimierz.rutkowski@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 317

Bryll Grzegorz

Department: WYDZIAŁ INWESTYCJI, REMONTÓW I EKSPLOATACJI - IRE

Position : stan. ds. obsługi zadań inwestycyjno-remontowych i współpracy w zakresie zamówień publicznych

Phone: 77 40-50-381

E-mail: grzegorz.bryll@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 316

Pawłowska Ewa

Department: WYDZIAŁ INWESTYCJI, REMONTÓW I EKSPLOATACJI - IRE

Position : stan. ds. przygotowania dokumentacji technicznej i współpracy w zakresie zamówień publicznych

Phone: 77 40-34-495

E-mail: ewa.pawlowska@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 310

Królikowska Beata

Department: WYDZIAŁ INWESTYCJI, REMONTÓW I EKSPLOATACJI - IRE

Position : stan. ds. sprawozdawczości

Phone: 77 40-50-380

E-mail: beata.krolikowska@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 311

Sahs Gerard

Department: WYDZIAŁ INWESTYCJI, REMONTÓW I EKSPLOATACJI - IRE

Position : Kierownik referatu nadzoru

Phone: 77 40-50-382

E-mail: gerard.sahs@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 314

Kalus Reinhold

Department: WYDZIAŁ INWESTYCJI, REMONTÓW I EKSPLOATACJI - IRE

Position : stan. inspektora nadzoru inwestycyjnego

Phone: 77 40-50-382

E-mail: reinhold.kalus@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 314

Turza Wieńczysław

Department: WYDZIAŁ INWESTYCJI, REMONTÓW I EKSPLOATACJI - IRE

Position : stan. inspektora nadzoru inwestycyjnego

Phone: 77 40-50-382

E-mail: wienczyslaw.turza@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 314

Kucharczyk Justyna

Department: WYDZIAŁ INWESTYCJI, REMONTÓW I EKSPLOATACJI - IRE

Position : Kierownik referatu przygotowania dokumentacji i sprawozdawczości

Phone: 77 40-50-379

E-mail: justyna.kucharczyk@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 310

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel