Biuletyn Informacji Publicznej

List of employees

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - GNP

Jarosz-Wojtarowicz Małgorzata

Department: WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - GNP

Position : Kierownik Wydziału

Phone: 77 40-50-392

Fax: 77 40-50-314

E-mail: malgorzata.wojtarowicz@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 17, pokój nr 7

Bartodziej Anna

Department: WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - GNP

Position : Z-ca Kierownika Wydziału – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami- stan. ds. udostępniania gruntów oraz nabywania i zbywania nieruchomości od osób prawnych

Phone: 77 40-50-313

Fax: 77 40-50-314

E-mail: anna.bartodziej@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 17, pokój nr 3

Anioł Henryka

Department: WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - GNP

Position : stan. ds. dzierżawy gruntów pod działalność gospodarczą oraz ewidencji gminnego zasobu nieruchomości

Phone: 77 40-34-489

Fax: 77 40-34-489

E-mail: henryka.aniol@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 17, pokój nr 1

Kiziak Witosław

Department: WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - GNP

Position : stan. ds. prawa użytkowania wieczystego

Phone: 77 40-50-314

Fax: 77 40-50-314

E-mail: witek.kiziak@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 17, pokój nr 8

Kłek Katarzyna

Department: WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - GNP

Position : stan. ds. trwałych zarządów oraz infrastrukturalnych opłat adiacenckich

Phone: 77 40-50-393

Fax: 77 40-50-314

E-mail: katarzyna.klek@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 17, pokój nr 2

Kozłowska Aleksandra

Department: WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - GNP

Position : stan. ds. dzierżaw na cele rolne i rekreacyjne

Phone: 77 40-50-396

Fax: 77 40-50-314

E-mail: aleksandra.kozlowska@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 17, pokój nr 9

Krajewski Krzysztof

Department: WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - GNP

Position : stan. ds. nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości oraz zamówień publicznych

Phone: 77 40-50-314

Fax: 77 40-50-314

E-mail: krzysztof.krajewski@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 17, pokój nr 8

Lech Agnieszka

Department: WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - GNP

Position : stan. ds. nabywania nieruchomości od osób fizycznych oraz odszkodowań

Phone: 77 40-50-396

Fax: 77 40-50-314

E-mail: agnieszka.lech@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 17, pokój nr 9

Patyniak Andrzej

Department: WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - GNP

Position : stan. ds. nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości oraz zamówień publicznych

Phone: 77 40-50-314

Fax: 77 40-50-314

E-mail: andrzej.patyniak@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 17, pokój nr 8

Pyszczek Sabina

Department: WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - GNP

Position : stan. ds. trwałych zarządów oraz infrastrukturalnych opłat adiacenckich

Phone: 77 40-50-393

Fax: 77 40-50-314

E-mail: sabina.pyszczek@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 17, pokój nr 2

Warciak Adriana

Department: WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - GNP

Position : stan ds. udostępniania gruntów oraz nabywania i zbywania nieruchomości od osób prawnych

Phone: 77 40-34-489

Fax: 77 40-34-489

E-mail: adriana.warcial@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 17, pokój nr 1

Popławska Dorota

Department: WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - GNP

Position : Kierownik Referatu Sprzedaży Mienia – stan. ds. sprzedaży lokali mieszkalnych

Phone: 77 40-50-395

Fax: 77 40-50-314

E-mail: dorota.poplawska@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 17, pokój nr 5

Cholaś Agnieszka

Department: WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - GNP

Position : stan. ds. sprzedaży lokali mieszkalnych

Phone: 77 40-50-395

Fax: 77 40-50-314

E-mail: agnieszka.cholas@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 17, pokój nr 5

Kasprzak-Grzesiak Jolanta

Department: WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - GNP

Position : stan. ds. sprzedaży lokali mieszkalnych

Phone: 77 40-50-395

Fax: 77 40-50-314

E-mail: jolanta.kasprzak@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 17, pokój nr 5

Lissok Martina

Department: WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - GNP

Position : stan. ds. sprzedaży lokali użytkowych, budynków oraz wolnych lokali mieszkalnych

Phone: 77 40-50-394

Fax: 77 40-50-314

E-mail: martina.lissok@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 17, pokój nr 6

Michalska Magdalena

Department: WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - GNP

Position : stan. ds. zbywania gruntów niezabudowanych oraz pierwokupu

Phone: 77 40-50-394

Fax: 77 40-50-314

E-mail: magdalena.michalska2@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 17, pokój nr 6

Zapłacki Krzysztof

Department: WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - GNP

Position : stan. ds. zbywania gruntów niezabudowanych oraz pierwokupu

Phone: 77 40-50-394

Fax: 77 40-50-314

E-mail: krzysztof.zaplacki@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 17, pokój nr 6

Jamielucha Tomasz

Department: WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - GNP

Position : Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego – stan. ds. planowania przestrzennego

Phone: 77 48-26-245

E-mail: tomasz.jamielucha@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 15, pokój nr 6

Kauczor Wojciech

Department: WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - GNP

Position : stan. ds. administracyjno-prawnych i ochrony zabytków

Phone: 77 482-65-10

E-mail: wojciech.kauczor@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 15, pokój nr 3

Kulpa Joanna

Department: WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - GNP

Position : stan. ds. planowania przestrzennego

Phone: 77 482-33-62

E-mail: joanna.kulpa@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 15, pokój nr 7

Laskowski Łukasz

Department: WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - GNP

Position : stan. ds. zagospodarowania i podziałów nieruchomości

Phone: 77 482-38-10

E-mail: lukasz.laskowski@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 15, pokój nr 3

Muc Katarzyna

Department: WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - GNP

Position : stan. ds. planowania przestrzennego

Phone: 77 48-26-245

E-mail: katarzyna.muc@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 15, pokój nr 6

Paneth Marek

Department: WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - GNP

Position : stan. Starszy Inspektor ds. ochrony zabytków- Architekt Miejski

Phone: 77 482-62-43

Fax: 77 40-50-314

E-mail: marek.paneth@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 15, pokój nr 5

Pobideł Dorota

Department: WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - GNP

Position : stan. ds. opiniowania zgodności przedsięwzięć z MPZP oraz inwentaryzacji mienia komunalnego

Phone: 482-62-44

E-mail: dorota.pobidel@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 15, pokój nr 6

Stefanowicz Grzegorz

Department: WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - GNP

Position : stan. ds. administracyjno-prawnych i ochrony zabytków

Phone: 77 482-65-10

E-mail: grzegorz.stefanowicz@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 15, pokój nr 3

Zwęglińska Anna

Department: WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - GNP

Position : stan. ds. urbanistyki i planowania przestrzennego

Phone: 77 482-33-62

E-mail: anna.zweglinska@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 15, pokój nr 7

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel