Biuletyn Informacji Publicznej

List of employees

WYDZIAŁ FINANSOWY - Fn

Jaroszko-Kozyra Beata

Department: WYDZIAŁ FINANSOWY - Fn

Position : stan. ds. księgowości dochodów i wydatków

Phone: 77 40-50-303

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 303

Augustynowicz Malwina

Department: WYDZIAŁ FINANSOWY - Fn

Position : stan. ds. księgowości dochodów i wydatków

Phone: 77 40-50-303

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 303

Bernaś Sonia

Department: WYDZIAŁ FINANSOWY - Fn

Position : stan. ds. księgowości dochodów i wydatków

Phone: 77 40-50-357

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 337

Cyza Katarzyna

Department: WYDZIAŁ FINANSOWY - Fn

Position : stan. ds. budżetu i sprawozdawczości

Phone: 77 40-34-468

E-mail: katarzyna.cyza@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 339

Żegleń Agnieszka

Department: WYDZIAŁ FINANSOWY - Fn

Position : stan. ds. budżetu i sprawozdawczości

Phone: 77 40-34-467

E-mail: agnieszka.zeglen@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 339

Kupka Sylwia

Department: WYDZIAŁ FINANSOWY - Fn

Position : stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Phone: 77 40-34-477

E-mail: sylwia.kupka@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 340

Wilpert Beata

Department: WYDZIAŁ FINANSOWY - Fn

Position : Kierownik Referatu Budżetu

Phone: 77 40-50-358

E-mail: beata.wilpert@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 338A

Fliegel Angelika

Department: WYDZIAŁ FINANSOWY - Fn

Position : stan. ds. budżetu i sprawozdawczości (w zast. M. Zając)

Phone: 77 40-34-493

E-mail: angelika.fliegel@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 339

Krakowiak Marlena

Department: WYDZIAŁ FINANSOWY - Fn

Position : Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych

Phone: 77 40-50-398

E-mail: marlena.krakowiak@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 332

Kosewska Anita

Department: WYDZIAŁ FINANSOWY - Fn

Position : stan. ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Phone: 77 40-34-462

E-mail: anita.kosewska@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 330

Kordek Agata

Department: WYDZIAŁ FINANSOWY - Fn

Position : stan. ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Phone: 77 40-34-476

E-mail: agata.kordek@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 340

Sielska Zuzanna

Department: WYDZIAŁ FINANSOWY - Fn

Position : stan. ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Phone: 77 40-50-360

E-mail: zuzanna.sielska@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 338

Bętkowska Edyta

Department: WYDZIAŁ FINANSOWY - Fn

Position : stan. ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Phone: 77 40-50-360

E-mail: edyta.betkowska@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 338

Makłowicz Krystyna

Department: WYDZIAŁ FINANSOWY - Fn

Position : stanowisko ds. ksiegowości podatkowej

Phone: 77 40-50-361

E-mail: krystyna.maklowicz@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 331

Gawłowska Katarzyna

Department: WYDZIAŁ FINANSOWY - Fn

Position : stan. ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Phone: 77 40-50-355

E-mail: katarzyna.gawlowska@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 330

Kamińska Agnieszka

Department: WYDZIAŁ FINANSOWY - Fn

Position : stan. ds. księgowości podatkowej

Phone: 77 40-50-361

E-mail: agnieszka.kaminska@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 331

Kubic Urszula

Department: WYDZIAŁ FINANSOWY - Fn

Position : stan. ds. księgowości podatkowej

Phone: 77 40-50-356

E-mail: urszula.kubic@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 331

Piechulek Barbara

Department: WYDZIAŁ FINANSOWY - Fn

Position : stan. ds. księgowości podatkowej

Phone: 77 40-50-356

E-mail: barbara.piechulek@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 331

Orlik Tadeusz

Department: WYDZIAŁ FINANSOWY - Fn

Position : Główny Księgowy - Kierownik Referatu Obsługi Finansowej

Phone: 77 40-50-354

E-mail: orlik@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 334

Opalińska Longina

Department: WYDZIAŁ FINANSOWY - Fn

Position : Z-ca głównego księgowego

Phone: 77 40-50-352

E-mail: opal@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 336

Pogoda Teresa

Department: WYDZIAŁ FINANSOWY - Fn

Position : stan. ds. księgowości dochodów i wydatków

Phone: 77 40-50-349

E-mail: teresa.pogoda@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 337

Meinusch Anna

Department: WYDZIAŁ FINANSOWY - Fn

Position : stan. ds. księgowości dochodów i wydatków

Phone: 77 40-50-350

E-mail: anna.meinusch@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 335

Ziemba Iwona

Department: WYDZIAŁ FINANSOWY - Fn

Position : stan. ds. księgowości dochodów i wydatków

Phone: 77 40-50-350

E-mail: iwona.ziemba@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 335

Lewicka Maryla

Department: WYDZIAŁ FINANSOWY - Fn

Position : stan. ds. księgowości dochodów i wydatków

Phone: 77 40-50-350

E-mail: maryla.lewicka@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 335

Morawiec Edyta

Department: WYDZIAŁ FINANSOWY - Fn

Position : stan. ds. płac, rozliczeń z ZUS

Phone: 77 40-50-353

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 333

Klimek Urszula

Department: WYDZIAŁ FINANSOWY - Fn

Position : stan. ds. księgowości i zobowiązań

Phone: 77 40-50-353

E-mail: urszula.klimek@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 333

Karpińska Jolanta

Department: WYDZIAŁ FINANSOWY - Fn

Position : Kierownik Referatu Windykacji

Phone: 77 40-34-478

E-mail: jolanta.karpinska@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 323

Chełmicka Katarzyna

Department: WYDZIAŁ FINANSOWY - Fn

Position : stan. ds. windykacji

Phone: 77 40-34-482

E-mail: katarzyna.chelmicka@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 321

Drabik Izabela

Department: WYDZIAŁ FINANSOWY - Fn

Position : stan. ds. windykacji

Phone: 77 40-34-482

E-mail: izabela.drabik@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 321

Jankowska-Seredziuk Jowita

Department: WYDZIAŁ FINANSOWY - Fn

Position : stan. ds. windykacji

Phone: 77 40-34-482

E-mail: jowita.jankowska@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 321

Starczewska Aleksandra

Department: WYDZIAŁ FINANSOWY - Fn

Position : stan. ds. księgowości dochodów i wydatków

Phone: 77 40-50-357

E-mail: aleksandra.starczewska@kedzierzynkozle.pl

Address: Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, pokój nr 337

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel