2014-08-27

Drugi konkurs na dziennego opiekuna dzieci do lat 3 rozstrzygnięty

25 sierpnia został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle.

2014-08-20

Program ochrony powietrza – co o tym sądzisz?

Zarząd województwa opolskiego skierował do konsultacji społecznych projekt „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Kędzierzyna-Koźla i Zdzieszowic w zakresie benzenu”. Spotkanie konsultacyjne w tej sprawie odbędzie się 28 sierpnia o godz. 11 w urzędzie miasta.

2014-08-20

Ruszają konsultacje społeczne w sprawie nagród dla sportowców

W związku z opracowaniem projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie osiągnięcia sportowe oraz rodzaju i wysokości tych nagród (uchwała nr XIII/160/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 września 2011r.) zostały ogłoszone konsultacje społeczne w formie pisemnej. Konsultacje odbędą się w dniach 25-29 sierpnia 2014r

2014-08-14

VIII Dni Twierdzy Koźle za miesiąc, kajakarze muszą poczekać

Tegoroczne święto kozielskiej fortecy odbędzie się w dniach 19-21 września. W czasy wojen napoleońskich będzie się można przenieść na Rynku oraz na terenie byłej strzelnicy wojskowej na kozielskiej wyspie. Nie dojdzie za to do skutku planowany we wrześniu III Polsko-Czeski Kajakowy Maraton Odrzański – oferta złożona na jego realizację była znacznie wyższa niż kwota zabezpieczona w budżecie miast-organizatorów: Kędzierzyna-Koźla i Raciborza. W miejsce maratonu w późniejszym terminie planuje się zorganizować spływ kajakowy Odrą z Raciborza do Kędzierzyna-Koźla.

2014-08-14

Spotkanie informacyjne dla przyszłych przedsiębiorców

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.