2014-07-29

Wiedza to władza

Fundacja „Wiedzieć Więcej” rozpoczyna realizację projektu „Wiedza to władza", umożliwiającego prześledzenie procesu uchwalania lokalnego prawa w Kędzierzynie-Koźlu w latach 2010-2014, jak również pokazującego mieszkańcom możliwość włączenia się w procesy decyzyjne. Spotkanie informacyjne odbędzie się 31 lipca o godz. 17 w filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Damrota 32.

2014-07-29

Nauczyciele mogą się odnaleźć w biznesie

Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska Jarosław Jastrzębski spółka jawna zaprasza nauczycieli oraz pracowników instytucji systemu oświaty z woj. opolskiego do udziału w projekcie: „Kompetencje zawodowe szansą na dobrą pracę w województwie opolskim”. Projekt skierowany jest do 200 nauczycieli oraz pracowników instytucji systemu oświaty, którzy zostali zwolnieni, przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy po 31 grudnia 2012 roku.

2014-07-28

W piątek zawyją syreny

W tym roku mija 70. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Dla upamiętnienia godziny „W” 1 sierpnia o godz. 17. na minutę zostaną uruchomione syreny alarmowe na terenie miasta.

2014-07-22

Konkurs na dziennych opiekunów

Prezydent Kędzierzyna-Koźla ogłosił kolejny otwarty konkurs ofert, zgodnie z art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2010, nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle.

2014-07-07

Boiska szkolne – tu też można szaleć

Prócz obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w trakcie wakacji są też dostępne niektóre szkolne boiska na największych miejskich osiedlach. Miłośnicy sportu mogą skorzystać z boisk przy szkołach podstawowych nr 9, 11 i 12.