Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu RMKK

Data wydarzenia: 
21 Maja 2019 17:00
Miejsce wydarzenia: 

Sala nr 229, UM

W porządku obrad m.in.: ocena postępu prac budowlanych na wzgórzu zamkowym oraz w wieży ciśnień na ul. Filtrowej; zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok; zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Kędzierzyn-Koźle do realizacji projektu pn.: ,,Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II” w ramach podziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020; omówienie sprawozdania z realizacji Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2017-2020 (sprawozdanie obejmuje lata 2017-2018); omówienie planowanej organizacji klas sportowych na rok szkolny 2019/2020.

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
1
Events of the day 2 lipiec 2019 (wtorek)
3
Events of the day 4 lipiec 2019 (czwartek)
5
Events of the day 6 lipiec 2019 (sobota)
7
8
9
10
11
Events of the day 13 lipiec 2019 (sobota)
14
Events of the day 16 lipiec 2019 (wtorek)
17
Events of the day 18 lipiec 2019 (czwartek)
19
Events of the day 20 lipiec 2019 (sobota)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Pokaż panel Twitter