Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu RMKK

Data wydarzenia: 
21 Maja 2019 17:00
Miejsce wydarzenia: 

Sala nr 229, UM

W porządku obrad m.in.: ocena postępu prac budowlanych na wzgórzu zamkowym oraz w wieży ciśnień na ul. Filtrowej; zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok; zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Kędzierzyn-Koźle do realizacji projektu pn.: ,,Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II” w ramach podziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020; omówienie sprawozdania z realizacji Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2017-2020 (sprawozdanie obejmuje lata 2017-2018); omówienie planowanej organizacji klas sportowych na rok szkolny 2019/2020.

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
Events of the day 2 luty 2020 (niedziela)
Events of the day 3 luty 2020 (poniedziałek)
Events of the day 5 luty 2020 (środa)
Events of the day 7 luty 2020 (piątek)
Events of the day 8 luty 2020 (sobota)
9
Events of the day 10 luty 2020 (poniedziałek)
Events of the day 12 luty 2020 (środa)
Events of the day 13 luty 2020 (czwartek)
Events of the day 16 luty 2020 (niedziela)
Events of the day 17 luty 2020 (poniedziałek)
Events of the day 23 luty 2020 (niedziela)
Events of the day 24 luty 2020 (poniedziałek)
Events of the day 25 luty 2020 (wtorek)
Events of the day 26 luty 2020 (środa)
Events of the day 27 luty 2020 (czwartek)
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel