Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020

W ramach rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2019/2020, w dniach od 5 do 8 sierpnia 2019 r.
można składać wnioski o przyjęcie na wolne miejsce do przedszkoli,
prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle.

Postępowanie uzupełniające odbywa się do placówek, które po I etapie rekrutacji dysponują wolnymi miejscami.

Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadami rekrutacji właściwej na podstawie:

  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610)

Wzór wniosku dostępny będzie na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kedzierzynkozle w zakładce "Pliki do pobrania".

Wydrukowany i ręcznie uzupełniony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, ze względu na okres urlopowy placówek przedszkolnych, należy złożyć bezpośrednio w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Władysława Planetorza 2, pokój nr 13, I piętro, w terminie nieprzekraczalnym do 8 sierpnia 2019r.

Informacja o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dostępna będzie w Wydziale Oświaty i Wychowania dnia 13.08.2019 r. o godz. 12.00. Rodzice w terminie od 13 sierpnia 2019 r. od godz. 12.30 do 19 sierpnia 2019 r. do godz. 14.00 mają czas na złożenie pisemnego oświadczenia woli przyjęcia miejsca, do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane (potwierdzenie woli składane jest w Wydziale Oświaty i Wychowania). Informacja o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych dostępna będzie w Wydziale OW - 21 sierpnia 2019 r. godz. 12.00.

Lista placówek, w których są wolne miejsca i do których prowadzone będzie postępowanie uzupełniające

Nazwa jednostki

Siedziba

Nazwa grupy/ wolne miejsca*

Publiczne Przedszkole Nr 7

Ul. Jordanowska 16 (Azoty)

3L/ 4; 4L/3; 5L/4; 6L/4

Publiczne Przedszkole Nr 8

Ul. Romana Dmowskiego 8 (Śródmieście)

3L/ 4

Publiczne Przedszkole Nr 9

Ul. Harcerska 16 (Śródmieście)

3L/ 1

Publiczne Przedszkole Nr 12

Ul. Bolesława Chrobrego 28 (Koźle)

3L/9; 4L/2; 5L/1; 6L/ 2

Publiczne Przedszkole Nr 13

Ul. Piastowska 10 (Koźle)

5L/1

Publiczne Przedszkole Nr 14

Ul. F.D. Roosevelta 13 (Koźle)

3L/4

Publiczne Przedszkole Nr 15

Ul. Spółdzielców 3 (Koźle)

3L/ 9; 4L/1; 5L/2; 6L/4

Publiczne Przedszkole Nr 17

Ul. Karola Szymanowskiego 29 (Kłodnica)

3L/11; 4L/2; 6L/3

Publiczne Przedszkole Nr 21

Ul. Filtrowa 13 (Koźle)

3L/ 2; 6L/2

Publiczne Przedszkole Nr 23

Ul. Wierzbowa 4 (Pogorzelec)

3L/ 7; 4L/ 2

Publiczne Przedszkole Nr 26

Ul. Bolesława Śmiałego 5 (Oś. Piastów)

3-4L/2;

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
Events of the day 1 Grudzień 2019 (niedziela)
2
4
Events of the day 5 Grudzień 2019 (czwartek)
Events of the day 6 Grudzień 2019 (piątek)
Events of the day 7 Grudzień 2019 (sobota)
Events of the day 8 Grudzień 2019 (niedziela)
Events of the day 11 Grudzień 2019 (środa)
Events of the day 13 Grudzień 2019 (piątek)
Events of the day 14 Grudzień 2019 (sobota)
Events of the day 15 Grudzień 2019 (niedziela)
16
17
Events of the day 18 Grudzień 2019 (środa)
19
Events of the day 20 Grudzień 2019 (piątek)
Events of the day 21 Grudzień 2019 (sobota)
Events of the day 22 Grudzień 2019 (niedziela)
23
24
25
26
27
Events of the day 28 Grudzień 2019 (sobota)
29
30
Events of the day 31 Grudzień 2019 (wtorek)
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Pokaż panel Twitter