Biuletyn Informacji Publicznej

Stypendia sportowe

Do 15 stycznia każdego roku można składać wnioski o uzyskanie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego kieruje się do Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle na wzorze stanowiącym załącznik do Uchwały Nr LXIII/703/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym (z późn. zm.). Uchwała ta określa zasady przyznawania, rodzaje i wysokość stypendiów sportowych. Z wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego może wystąpić zawodnik oraz klub sportowy, w którym zawodnik jest zrzeszony.

Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikom spełniającym łącznie kilka warunków.

Stypendia sportowe przyznane w 2017 roku za wyniki osiągnięte w 2016 roku:

 1. Bartłomiej Mróz, parabadminton
 2. Denis Grzesiuk, parabadminton
 3. Jakub Sikorski, parabadminton
 4. Mikołaj Kempa, pływanie
 5. Mateusz Kocot, lekka atletyka
 6. Piotr Duk, zapasy
 7. Mateusz Zybała, zapasy
 8. Paulina Sobol, karate
 9. Bogumiła Placek, karate
 10. Magdalena Lewandowska, karate
 11. Aleksander Adamów, karate
 12. Karol Budny, badminton
 13. Patryk Daroń, badminton
 14. Paweł Dolibóg, badminton
 15. Julia Dzialuk, badminton
 16. Przemysław Gajda, badminton
 17. Dominika Gajda, badminton
 18. Dawid Herbowski, badminton
 19. Zuzanna Jankowska, badminton
 20. Sebastian Jaszkiewicz, badminton
 21. Dominik Juhnke, badminton
 22. Dominika Kwaśnik, badminton
 23. Laura Nippe, badminton
 24. Wiktoria Piechulek, badminton
 25. Filip Prajs, badminton
 26. Julia Prokopczuk, badminton
 27. Dominika Supel, badminton
 28. Mikołaj Szymanowski, badminton
 29. Julia Wójcik, badminton
 30. Wiktor Zimny, badminton
 31. Xenia Lipiec, badminton

Stypendia sportowe przyznane w 2016 roku za wyniki osiągnięte w 2015 roku:

 1. Radosław Metel, zapasy
 2. Piotr Duk, zapasy
 3. Mateusz Zybała, zapasy
 4. Jakub Sikorski, badminton
 5. Bartłomiej Mróz, badminton
 6. Mikołaj Kempa, pływanie
 7. Ewa Komander, triathlon
 8. Zuzanna Jankowska, badminton
 9. Karol Budny, badminton
 10. Julia Prokopczuk, badminton
 11. Dominika Kwaśnik, badminton
 12. Dominika Gajda, badminton
 13. Julia Wójcik, badminton
 14. Julia Dzialuk, badminton
 15. Sebastian Jaszkiewicz, badminton
 16. Dominik Juhnke, badminton
 17. Patryk Daroń, badminton
 18. Przemysław Gajda, badminton
 19. Mikołaj Szymanowski, badminton
 20. Dawid Herbowski, badminton
 21. Wojciech Wójcik, piłka siatkowa mężczyzn
 22. Angelika Celner, lekka atletyka
 23. Mateusz Gibaszek, lekka atletyka

Stypendia sportowe przyznane w 2015 roku za wyniki osiągnięte w 2014 roku

 1. Dawid Siemaszko, piłka siatkowa
 2. Mateusz Zybała, zapasy
 3. Radosław Metel, zapasy
 4. Piotr Duk, zapasy
 5. Dominika Kwaśnik, badminton
 6. Mateusz Ruczka, badminton
 7. Paweł Dolibóg, badminton
 8. Karol Budny, badminton
 9. Sebastian Jaszkiewicz, badminton
 10. Filip Prajs, badminton
 11. Mikołaj Szymanowski, badminton
 12. Michał Kaźmierczak, badminton
 13. Mikołaj Kempa, pływanie
 14. Angelika Celner, lekka atletyka
 15. Ewa Komander, triathlon
 16. Bartłomiej Mróz, badminton
 17. Xenia Lipiec, tenis ziemny

Stypendia sportowe przyznane w 2014 roku za wyniki osiągnięte w 2013 roku

 1. Bartłomiej Mróz, badminton
 2. Mikołaj Kempa, pływanie
 3. Małgorzata Niedźwiecka, pływanie
 4. Michał Kaźmierczak, badminton
 5. Radosław Metel, zapasy
 6. Iwona Kryś, boks
 7. Ewa Komander, triathlon
 8. Miłosz Zasłonka, piłka siatkowa
 9. Mateusz Andruszek, piłka siatkowa
 10. Robert Herich, piłka siatkowa

Na podstawie Zarządzenia nr 1931/PMKS/2014 z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym wypłacanych w 2014 roku.

Stypendia sportowe przyznane w 2013 roku za wyniki osiągnięte w 2012 roku

 1. Tomasz Konieczny, zapasy
 2. Bartłomiej Mróz, badminton
 3. Zuzanna Trojanowska, pływanie
 4. Ewa Komander, triathlon
 5. Marta Jewtuch, badminton
 6. Martyna Domin, tenis
 7. Michał Kaźmierczak, badminton

Na podstawie Zarządzenia nr 1369/PMKS/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym wypłacanych w 2013 roku.

Stypendia sportowe przyznane w 2012 roku za wyniki osiągnięte w 2011 roku

 1. Remigiusz Grodziecki, pływanie
 2. Aleksandra Bielas, boks (stypendium wypłacane do lipca)
 3. Ewa Komander, triathlon
 4. Damian Broj, badminton
 5. Krzysztof Maślanka , badminton
 6. Angelika Bożentka-Węgrzyn, badminton
 7. Daniela Kobeluch, badminton

Na podstawie Zarządzenia nr Nr 679/PMKS/2012 z dnia 2 marca 2012 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

Stypendia sportowe przyznane w 2011 roku za wyniki osiągnięte w 2010 roku

 1. Daniela Kobeluch, badminton
 2. Monika Bieńkowska, badminton
 3. Damian Broj, badminton
 4. Krzysztof Maślanka, badminton
 5. Angelika Węgrzyn, badminton
 6. Marta Jewtuch, badminton
 7. Bartosz Księżarek, piłka siatkowa
 8. Ewa Komander, triathlon

Na podstawie Zarządzenia nr 178/RPS/2014 z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Twitter panel