Biuletyn Informacji Publicznej

Programy profilaktyczne

Badania profilaktyczne skierowane są dla mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej roku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle. Warunkiem wykonania badania jest zameldowanie osoby badanej na pobyt stały lub czasowy powyżej roku (na co najmniej 12 miesięcy przed wykonaniem szczepienia) na terenie Kędzierzyna-Koźla. Spełnienie warunku zameldowania będzie potwierdzane w przypadku wszystkich badań w drodze pisemnego oświadczenia składanego przez osobę korzystającą z badania lub rodzica/opiekuna prawnego na liście potwierdzającej wykonane świadczenia.

Bezpłatne badania profilaktyczne realizowane są w ramach Programu Ochrony Zdrowia na lata 2017-2019 i finansowane są ze środków publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle.

Program profilaktyki i  wczesnego wykrywania raka piersi

(mammografia, USG)

dla osób urodzonych  01.01.1970 r. do 31.12.1979 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

Pracownia Mammografii:

Przychodnia Przyszpitalna

ul. 24 Kwietnia 7

tel. 77 40 62 527

Pracownie USG - Szpital:

ul.  Roosevelta 2

tel. 77 40 62 429

Maksymalna liczba osób objęta programem to 428 osób.

Wymagana wcześniejsza rejestracja.

 

Program profilaktyki i  wczesnego wykrywania raka prostaty

(bad. markera nowotworowego PSA w surowicy krwi)

dla osób ur.  01.01.1954 r. do 31.12.1969 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

Punkty pobrań:

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 

ul. Roosevelta 2 w Kędzierzynie-Koźlu

od poniedziałku do piątku,

7:30-12:00

Punkt pobrań przy ul. Harcerskiej 11
w Kędzierzynie-Koźlu 

od poniedziałku do piątku

7:00-11:00

Maksymalna liczba osób objęta programem to 1250 osób.

Nie wymagana wcześniejsza rejestracja.

 

Program profilaktyki i  wczesnego wykrywania raka jelita grubego

(bad. kału na krew utajoną)

dla osób ur.  01.01.1946 r. do 31.12.1976 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

Punkty pobrań:

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 

ul. Roosevelta 2

od poniedziałku do piątku,

7:30-12:00

Przychodnia Specjalistyczna

ul. Harcerska 11

od poniedziałku do piątku

7:00-11:00

Maksymalna liczba osób objęta programem to 1384 osób.

Nie wymagana wcześniejsza rejestracja.

 

Program profilaktyki i  wczesnego wykrywania cukrzycy

(bad. hemoglobiny glikowanej HbA1c)

dla osób ur.  01.01.1946 r. do 31.12.1976 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

Punkty pobrań:

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 

ul. Roosevelta 2

od poniedziałku do piątku,

7:30-12:00

Przychodnia Specjalistyczna

ul. Harcerska 11

od poniedziałku do piątku

7:00-11:00

Maksymalna liczba osób objęta programem to 3055 osób.

Nie wymagana wcześniejsza rejestracja.

 

Program profilaktyki i  wczesnego wykrywania chorób naczyniowych

(badanie gospodarki lipidowej wraz z oznaczeniem współczynnika aterogenności)

dla osób ur.  01.01.1953 r. do 31.12.1984 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

Punkty pobrań:

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 

ul. Roosevelta 2

od poniedziałku do piątku,

7:30-12:00

Przychodnia Specjalistyczna

ul. Harcerska 11

od poniedziałku do piątku

7:00-11:00

Maksymalna liczba osób objęta programem to 3529 osób.

Nie wymagana wcześniejsza rejestracja.

 

Program profilaktyki i  wczesnego wykrywania chorób tarczycy

(bad USG, TSH i FT4)

dla osób ur.  01.01.1956 r. do 31.12.1986 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

Pracownie USG – Szpital:

ul. Roosevelta 2 (wt-pt 7:30-12:00)

ul. Judyma 4 (pn 8:00-10:00)

 

tel. 77 40 62 429

tel. 77 40 62 753

Wymagana wcześniejsza rejestracja na badanie USG.

Badania laboratoryjne wykonywane są po badaniu USG bez wcześniejszej rejestracji.

Punkty pobrań:

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

ul. Roosevelta 2

od poniedziałku do piątku,

7:30-12:00

Przychodnia Specjalistyczna

ul. Harcerska 11

od poniedziałku do piątku

7:00-11:00

Maksymalna liczba osób objęta programem to 779 osób.

 

Program profilaktyki i  wczesnego wykrywania chorób naczyniowych OUN

(bad. UDP tętnic zewnątrzczaszkowych)

dla osób ur.  01.01.1946 r. do 31.12.1976 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

Pracownie USG – Szpital:

ul. Roosevelta 2 (pn 14:30 – 17:00)

ul. Judyma 4 (wt 9:00 – 14:00)

tel. 77 40 62 429

tel. 77 40 62 753

Maksymalna liczba osób objęta programem to 800 osób.

Wymagana wcześniejsza rejestracja.

 

Program profilaktyki i  wczesnego wykrywania gruźlicy i chorób płuc

RTG klatki piersiowej – wymagane skierowanie od lekarza.

dla osób ur.  01.01.1954 r. do 31.12.1974 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

Pracownie RTG – Szpital:

ul. Roosevelta 2

od poniedziałku do piątku

11:30-19:00

Pracownia RTG w Przychodni Specjalistycznej

ul. Harcerska 11

od poniedziałku do piątku

8:00-14:30

Maksymalna liczba osób objęta programem to 1100 osób.

Nie wymagana wcześniejsza rejestracja.

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel