Biuletyn Informacji Publicznej

Rehabilitacja

Program rehabilitacji mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle skierowany jest dla mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej roku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle. Warunkiem wykonania zabiegu rehabilitacyjnego jest zameldowanie osoby rehabilitowanej na pobyt stały lub czasowy powyżej roku (na co najmniej 12 miesięcy przed wykonaniem zabiegu) na terenie Kędzierzyna-Koźla. Spełnienie warunku zameldowania będzie potwierdzane w przypadku wszystkich zabiegów w drodze pisemnego oświadczenia składanego przez osobę korzystającą z zabiegu lub rodzica/opiekuna prawnego na liście potwierdzającej wykonane świadczenia.

Bezpłatne zabiegi rehabilitacyjne realizowane są w ramach Programu Ochrony Zdrowia na lata 2017-2019 i finansowane są ze środków publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle.

Program rehabilitacji mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle

dla wszystkich mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej roku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle

2 rodzaje zabiegów po 10 powtórzeń

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OLMED

ul. Portowa 70/IA                                        tel. 77 482 49 43

Wymagana wcześniejsza rejestracja.

Caritas Diecezji Opolskiej

ul. Bolesława Krzywoustego 2

od poniedziałku do piątku

7:00-18:00

Wymagana osobista rejestracja.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Ośrodek Rehabilitacji w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Aleja Jana Pawła II 31

od poniedziałku do piątku
7:00-18:00

Wymagana osobista rejestracja.

Reha-Bom Paweł Bomba

ul. Stanisława Moniuszki 2

od poniedziałku do piątku
w godzinach 10:00-17:00

Wymagana rejestracja osobista lub telefoniczna tel. 77 481 10 85

UWAGA!!!

Każdy mieszkaniec Gminy Kędzierzyn-Koźle zameldowany na pobyt stały lub czasowy powyżej roku (na co najmniej 12 miesięcy przed wykonaniem zabiegu) może skorzystać bezpłatnie tylko z dwóch rodzajów zabiegów w ciągu roku, bez względu na to, w którym punkcie zabiegi będą wykonywane, przy czym na każdy rodzaj zabiegu przypada nie więcej niż dziesięć powtórzeń.

Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Twitter panel