Biuletyn Informacji Publicznej

Rehabilitacja

Program rehabilitacji mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle skierowany jest dla mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej roku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle. Warunkiem wykonania zabiegu rehabilitacyjnego jest zameldowanie osoby rehabilitowanej na pobyt stały lub czasowy powyżej roku (na co najmniej 12 miesięcy przed wykonaniem zabiegu) na terenie Kędzierzyna-Koźla. Spełnienie warunku zameldowania będzie potwierdzane w przypadku wszystkich zabiegów w drodze pisemnego oświadczenia składanego przez osobę korzystającą z zabiegu lub rodzica/opiekuna prawnego na liście potwierdzającej wykonane świadczenia.

Bezpłatne zabiegi rehabilitacyjne realizowane są w ramach Programu Ochrony Zdrowia na lata 2017-2019 i finansowane są ze środków publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle.

Program rehabilitacji mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle

dla wszystkich mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej roku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle

2 rodzaje zabiegów po 10 powtórzeń

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OLMED

ul. Portowa 70/IA                                        tel. 77 482 49 43

Wymagana wcześniejsza rejestracja.

Caritas Diecezji Opolskiej

ul. Bolesława Krzywoustego 2

od poniedziałku do piątku

7:00-18:00

Wymagana osobista rejestracja.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Ośrodek Rehabilitacji w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Aleja Jana Pawła II 31

od poniedziałku do piątku
7:00-18:00

Wymagana osobista rejestracja.

Reha-Bom Paweł Bomba

ul. Stanisława Moniuszki 2

od poniedziałku do piątku
w godzinach 10:00-17:00

Wymagana rejestracja osobista lub telefoniczna tel. 77 481 10 85

UWAGA!!!

Każdy mieszkaniec Gminy Kędzierzyn-Koźle zameldowany na pobyt stały lub czasowy powyżej roku (na co najmniej 12 miesięcy przed wykonaniem zabiegu) może skorzystać bezpłatnie tylko z dwóch rodzajów zabiegów w ciągu roku, bez względu na to, w którym punkcie zabiegi będą wykonywane, przy czym na każdy rodzaj zabiegu przypada nie więcej niż dziesięć powtórzeń.

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel