Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Rodzice,

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do klas I szkół podstawowych zostanie przeprowadzona, podobnie jak w latach ubiegłych przy pomocy systemu elektronicznego.

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych działających na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

  • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),

oraz

  • określone w zarządzeniu nr 86/OW/2019 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle i do klas I szkół podstawowych działających na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

Rejestracja w elektronicznym systemie naborowym możliwa będzie od 25 marca 2019 r. od godziny 9.00. do 15 kwietnia do godz. 15.00

Adres strony naborowej podany zostanie w późniejszym terminie.

Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Twitter panel