Biuletyn Informacji Publicznej

Zwiększenie dostępu do lokalnych produktów rolno-spożywczych poprzez przebudowę targowiska miejskiego przy ul. Damrota w Kędzierzynie-Koźlu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Tytuł projektu:

„Zwiększenie dostępu do lokalnych produktów rolno-spożywczych poprzez przebudowę targowiska miejskiego przy ul. Damrota w Kędzierzynie-Koźlu”.

Nazwa programu:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Numer umowy o przyznaniu pomocy:

Nr 00001-65171-UM0800001/17

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

10.10.2017r.

Wartość projektu:

3.073.950,00 zł - całkowite wydatki projektu

Kwota wydatków kwalifikowalnych:

1.562.826,00 zł – wysokość całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu

Wysokość dofinansowania:

994.426,00 zł - (co stanowi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych)

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Okres realizacji projektu:

Styczeń-grudzień 2018r.

Cel:

Modernizacja targowiska miejskiego poprawiająca między innymi konkurencyjność producentów rolnych, promocję produktów rolnych oraz ich dostępność w przestrzeni miejskiej. Realizacja operacji poprawi konkurencyjność producentów rolnych, doprowadzi do integracji środowiska rolno-spożywczego, da bodziec do pojawienia się nowych producentów, otworzy szanse na wykreowanie nowych produktów rolno-spożywczych (w tym ekologicznych) miasta i regionu, udostępni atrakcyjne miejsce dla celów promocji na rynkach lokalnych produktów.

Zakres rzeczowy projektu:

Przedmiotem projektu jest modernizacja targowiska i stworzenie stref funkcjonalnych do prowadzenia działalności handlowej poprzez udostępnienie:

  • 64 stanowisk handlowych zadaszonych (dwie wiaty po 32 stanowiska handlowe),
  • 10 stanowisk handlowych zamkniętych,
  • budynku administracyjno- socjalnego.

Integralną częścią projektu są także prace budowlane związane z utwardzeniem nawierzchni targowiska, posadowieniem zadaszonej i zamykanej altany śmietnikowej oraz roboty na drogach wewnętrznych i sieci wodno-kanalizacyjnej i oświetleniowej.

Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Twitter panel