Biuletyn Informacji Publicznej

  • Widok na Kędzierzyn-Koźle z lotu ptaka

Kłodnica

Kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Bolesnej ul. Kłodnicka 2, 22/2003

Kościół parafialny p.w. Matki Boskiej BolesnejZbudowany w 1928 roku w stylu eklektycznym, w konstrukcji żelbetowej. Bazylikowy, trójnawowy. Założony na planie prostokąta z niewyodrębnionym w rzucie wielobocznym prezbiterium od wschodu i kwadratową wieżą od zachodu. Dachy kryte dachówką ceramiczną, wieże blachą. Elewacje nietynkowane z fakturą poziomego deskowania. Wnętrze: w nawie głównej sklepienie kolebkowe na gurtach z dekoracją stiukową o motywach gwiaździstych i sieciowych. W nawach bocznych stropy z dekoracją sieciową.

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel