Biuletyn Informacji Publicznej

Dane statystyczne

Długość geograficzna środka miasta: L=18°12'
Szerokość geograficzna środka miasta: B=50°20'
Wysokość miasta n.p.m.: 180 m.
Obszar Kędzierzyna-Koźla: 123 km2
Parki i zieleńce miejskie: ok. 61ha
Zieleń osiedlowa: ok. 38 ha
Liczba mieszkańców Kędzierzyna-Koźla: ok. 59 tys. osób

Kędzierzyn-Koźle liczy niespełna 59 tysięcy mieszkańców. To ważny ośrodek administracyjny, przemysłowy i kulturalny regionu, od 1 stycznia 1999 roku siedziba władz powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego. Jest ono położone w dolinie rzek Odry i Kłodnicy. Powierzchnia miasta wynosi 123,4 km2.

Dzięki korzystnemu położeniu Kędzierzyn-Koźle jest ważnym węzłem transportu wodnego, drogowego oraz kolejowego. Transport towarów koleją może odbywać się w czterech głównych kierunkach: Katowice, Wrocław, Wałbrzych, Racibórz, a sama stacja Kędzierzyn-Koźle jest ważnym węzłem kolejowym na magistrali węglowej łączącej Górny Śląsk z portami bałtyckimi. Coraz większego znaczenia nabiera też transport drogowy. W pobliżu miasta, oprócz dróg krajowych i wojewódzkich przebiega autostrada A4. Na węzeł wodny składają się rzeka Odra, Kanał Gliwicki oraz Kanał Kędzierzyński. W ramach wymienionego węzła funkcjonują dwa porty rzeczne. Transport towarów drogą wodną może odbywać się na: Górny Śląsk (port Gliwice), Dolny Śląsk, do portów Szczecin i Świnoujście oraz Europejskim Systemem Dróg Wodnych Odra - Szprewa oraz Odra - Havela do krajów Europy Zachodniej.

Charakterystyczny dla Kędzierzyna-Koźla jest dobrze rozwinięty przemysł chemiczny, posiadający własne zaplecze naukowo-techniczne. Przekształcenia w dwóch największych zakładach przemysłowych, tj. Holdingu.Blachownia. S.A. i Zakładach Azotowych .Kędzierzyn. S.A, doprowadziły do uracjonalnienia lokalnego rynku pracy, a także powstania nisz rynkowych wypełnianych przez miejscowych i zewnętrznych inwestorów prywatnych.

Liczba mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle zameldowanych na pobyt stały na poszczególnych osiedlach
wg stanu na dzień 31.12.2018r.

Lp.

Osiedla miasta Kędzierzyn-Koźle

Ilość mieszkańców na poszczególnych osiedlach

1

Rogi

1226

2

Zachód

5284

3

Południe

716

4

Stare Miasto

3467

5

Kłodnica

4038

6

Pogorzelec

10850

7

Śródmieście

11800

8

Kuźniczka

1047

9

Piastów

8098

10

Blachownia

2519

11

Przyjaźni

497

12

Lenartowice

459

13

Cisowa

1834

14

Miejsce Kłodnickie

338

15

Sławięcice

2584

16

Azoty

1721

Razem:

56478

Liczba mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle zameldowanych na pobyt stały na poszczególnych osiedlach
wg stanu na dzień 31.12.2017r.

Lp.

Osiedla miasta Kędzierzyn-Koźle

Ilość mieszkańców na poszczególnych osiedlach

1

Rogi

1221

2

Zachód

5381

3

Południe

734

4

Stare Miasto

3549

5

Kłodnica

4087

6

Pogorzelec

11054

7

Śródmieście

12017

8

Kuźniczka

1061

9

Piastów

8219

10

Blachownia

2557

11

Przyjaźni

503

12

Lenartowice

453

13

Cisowa

1824

14

Miejsce Kłodnickie

345

15

Sławięcice

2608

16

Azoty

1747

Razem:

57360

 

Liczba mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle zameldowanych na pobyt stały na poszczególnych osiedlach
wg stanu na dzień 31.12.2016r.

Lp.

Osiedla miasta Kędzierzyn-Koźle

Ilość mieszkańców na poszczególnych osiedlach

1

Rogi

1200

2

Zachód

5428

3

Południe

734

4

Stare Miasto

3598

5

Kłodnica

4159

6

Pogorzelec

11172

7

Śródmieście

12183

8

Kuźniczka

1081

9

Piastów

8333

10

Blachownia

2571

11

Przyjaźni

512

12

Lenartowice

434

13

Cisowa

1839

14

Miejsce Kłodnickie

343

15

Sławięcice

2611

16

Azoty

1781

Razem:

57979

 

Liczba mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle zameldowanych na pobyt stały na poszczególnych osiedlach
wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Lp.

Osiedla miasta Kędzierzyn-Koźle

Ilość mieszkańców na poszczególnych osiedlach

1

Rogi

1211

2

Zachód

5492

3

Południe

740

4

Stare Miasto

3650

5

Kłodnica

4136

6

Pogorzelec

11373

7

Śródmieście

12399

8

Kuźniczka

1092

9

Piastów

8439

10

Blachownia

2656

11

Przyjaźni

518

12

Lenartowice

429

13

Cisowa

1823

14

Miejsce Kłodnickie

343

15

Sławięcice

2649

16

Azoty

1799

Razem:

58749

Liczba mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle zameldowanych na pobyt stały na poszczególnych osiedlach
wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

Lp.

Osiedla miasta Kędzierzyn-Koźle

Ilość mieszkańców na poszczególnych osiedlach

1

Rogi

1235

2

Zachód

5578

3

Południe

753

4

Stare Miasto

3621

5

Kłodnica

4187

6

Pogorzelec

11543

7

Śródmieście

12578

8

Kuźniczka

1110

9

Piastów

8545

10

Blachownia

2684

11

Przyjaźni

525

12

Lenartowice

416

13

Cisowa

1818

14

Miejsce Kłodnickie

339

15

Sławięcice

2689

16

Azoty

1844

Razem:

59465

Liczba mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle zameldowanych na pobyt stały na poszczególnych osiedlach
wg stanu na dzień 31.12.2013r.

Lp.

Osiedla miasta Kędzierzyn-Koźle

Ilość mieszkańców na poszczególnych osiedlach

1

Rogi

1248

2

Zachód

5591

3

Południe

741

4

Stare Miasto

3670

5

Kłodnica

4271

6

Pogorzelec

11746

7

Śródmieście

12777

8

Kuźniczka

1113

9

Piastów

8668

10

Blachownia

2729

11

Przyjaźni

537

12

Lenartowice

402

13

Cisowa

1829

14

Miejsce Kłodnickie

331

15

Sławięcice

2669

16

Azoty

1863

Razem:

60185

Liczba mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle zameldowanych
na pobyt stały na poszczególnych osiedlach
wg stanu na dzień 31.12.2012r.

Lp.

Osiedla miasta Kędzierzyn-Koźle

Ilość mieszkańców na poszczególnych osiedlach

1.

Rogi

1255

2.

Zachód

5671

3.

Południe

757

4.

Stare Miasto

3735

5.

Kłodnica

4220

6.

Pogorzelec

11968

7.

Śródmieście

12945

8.

Kuźniczka

1115

9.

Piastów

8790

10.

Blachownia

2741

11.

Przyjaźni

536

12.

Lenartowice

402

13.

Cisowa

1816

14.

Miejsce Kłodnickie

338

15.

Sławięcice

2719

16.

Azoty

1901

Razem:

60909

Liczba mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle zameldowanych
na pobyt stały na poszczególnych osiedlach
wg stanu na dzień 31.12.2011r.

Lp.

Osiedla miasta Kędzierzyn-Koźle

Ilość mieszkańców na poszczególnych osiedlach

1.

Rogi

1250

2.

Zachód

5724

3.

Południe

749

4.

Stare Miasto

3811

5.

Kłodnica

4255

6.

Pogorzelec

12169

7.

Śródmieście

13154

8.

Kuźniczka

1122

9.

Piastów

8912

10.

Blachownia

2759

11.

Przyjaźni

539

12.

Lenartowice

394

13.

Cisowa

1810

14.

Miejsce Kłodnickie

337

15.

Sławięcice

2699

16.

Azoty

1933

Razem:

61617

Liczba mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle na poszczególnych osiedlach z podziałem na grupy wiekowe- stan na dzień 31.12.2010r.

Lp.

OsiedlaLiczba mieszkańców miasta na poszczególnych osiedlach z podziałem na grupy wiekowe

Razem

0-56-1314-1617-1819-60Kpowyżej19-65Mpowyżej
1

Rogi

651093126405134397661233
2

Zachód

280342157108186272920033225803
3

Południe

435535122547424436753
4

Stare Miasto

211317136100114451912422113880
5

Kłodnica

242366153129127947513862404270
6

Pogorzelec

67188743032836991594399166912269
7

Śródmieście

681862361304385822973959102713349
8

Kuźniczka

57693526335153355831113
9

Piastów

444455220166329874033603168999
10

Blachownia

21624493828992139581082813
11

Przyjaźni

344116141666017734542
12

Lenartowice

3030771174212128382
13

Cisowa

9816275525581685891001802
14

Miejsce Kłodnickie

1517991174611022345
15

Sławięcice

13418288718642939151572704
16

Azoty

1121607073616195668871981
 

Razem

3333 4298 1916 1507 19471 7732 20475 3506 62238
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Twitter panel