Biuletyn Informacji Publicznej

Nagrody Prezydenta Miasta - sport

Do 31 stycznia każdego roku można składać wnioski o przyznawanie nagród za wysokie osiągnięcia sportowe. Wnioski o przyznanie nagrody kieruje się do Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle na wzorze stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XX/152/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie osiągnięcia sportowe oraz rodzaju i wysokości tych nagród, która określa rodzaje oraz szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów za zasługi wniesione w ich osiągnięcie, a także dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Nagrody przyznaje Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle na wniosek:

 1. klubu sportowego zgłaszającego kandydata do nagrody;
 2. kandydata do nagrody (rodzica lub opiekuna prawnego – w przypadku kandydata niepełnoletniego);
 3. instytucji kultury fizycznej;
 4. osób fizycznych;
 5. innych podmiotów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu sportu.

Prezydent Miasta może przyznać nagrody z własnej inicjatywy.
Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle lub przesłać pocztą na adres: Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, w terminie od 2 do 31 stycznia każdego roku następującego po roku, w którym wysoki wynik sportowy został uzyskany.

Karta opisu procedury w BIP: Przyznawanie nagród Prezydenta Miasta za uzyskanie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania

Nagrody Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle za wysokie osiągnięcia sportowe uzyskane w 2016 roku:

Uhonorowanie okolicznościowym grawertonem za całokształt wieloletniego szkolenia dzieci i młodzieży z Kędzierzyna-Koźla pana Jana Bułkowskiego w dyscyplinie sportowej – lekka atletyka oraz pana Sławomira Smętka w dyscyplinie sportowej – baseball i softball.

Dyscyplina sportowa: Parabadminton

 1. Bartłomiej Mróz
 2. Denis Grzesiuk
 3. Jakub Sikorski
 4. Tomasz Zioło – trener

Dyscyplina sportowa: Badminton

 1. Zuzanna Jankowska
 2. Dominika Kwaśnik
 3. Dominika Gajda
 4. Julia Prokopczuk
 5. Mikołaj Szymanowski
 6. Karol Budny
 7. Sebastian Jaszkiewicz
 8. Laura Nippe
 9. Wiktoria Piechulek
 10. Julia Wójcik
 11. Julia Dzialuk
 12. Filip Prajs
 13. Paweł Dolibóg
 14. Patryk Daroń
 15. Wiktor Zimny
 16. Dawid Herbowski
 17. Dominik Juhnke
 18. Przemysław Gajda
 19. Dominika Supel
 20. Jarosław Szynol - trener
 21. Krzysztof Maślanka - trener

Dyscyplina sportowa: Zapasy

 1. Piotr Duk – po raz pierwszy w historii Kędzierzyna-Koźla – III miejsce Mistrzostwach Polski Seniorów w Zgierzu (styl klasyczny 80 kg)
 2. Mateusz Zybała
 3. Bogusław Metel - trener
 4. Marian Balon – trener

Dyscyplina sportowa: karate

 1. Krzysztof Knapik
 2. Paulina Sobol
 3. Magdalena Lewandowska
 4. Bogumiła Placek
 5. Dominik Foltyn
 6. Paweł Sucharzewski
 7. Aleksander Adamów
 8. Oskar Łuczkiewicz – trener

Dyscyplina sportowa: Pływanie

 1. Mikołaj Kempa

Dyscyplina sportowa: Lekka atletyka

 1. Mateusz Kocot
 2. Andrzej Saczko - trener

Dyscyplina sportowa: tenis ziemny

 1. Wiesława Bandurowska
 2. Xenia Lipiec

Dyscyplina sportowa: baseball

 1. Drużyna Dzieci Uczniowskiego Klubu Sportowego „Caper
 2. Sławomir Smętek

Dyscyplina sportowa: ratownictwo wodne

 1. Gabriela Smolińska
 2. Krzysztof Roegner
 3. Aleksandra Lisowska
 4. Jędrzej Janyk – trener

Weterani:

 1. Stanisław Zajfert – dyscyplina - triathlon
 2. Piotr Wilk - dyscyplina - tenis stołowy
 3. Mieczysław Majer - dyscyplina - lekka atletyka - biegi długo – i średniodystansowe
 4. Henryk Szymura - dyscyplina - lekka atletyka, bieg przez płotki oraz bieg na 200 m

Dyscyplina sportowa: modelarstwo

 1. Jakub Pawelec
 2. Mateusz Jędrzejewski
 3. Andrzej Kachnowicz
 4. Andrzej Kukolka
 5. Michał Nowak
 6. Patryk Gebauer
 7. Jan Kusz
 8. Krzysztof Woźniak
 9. Piotr Stolarek
 10. Tomasz Nowak
 11. Adrian Stolarek
 12. Piotr Zomb
 13. Jerzy Czerniachowski – trener
 14. Engelbert Martinus- trener
 15. Jan Stolarek - trener
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Twitter panel