Monografia placówki

Monografia placówki

Publiczne Gimnazjum nr 1 mieści się w budynku byłej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2. Budynek ten pochodzi z końca XIX w. W czasie wojny mieścił się w nim niemiecki szpital wojskowy. W 1945 r. przejęły go radzieckie władze wojskowe. Remont, zniszczonego czasie wojny budynku, rozpoczęto w kwietniu 1946 r., a już 1 czerwca został przekazany do dyspozycji władz szkolnych. W 1970 r. została otwarta nowa sala gimnastyczna, a w latach 1976-1977 dobudowano trzecie piętro.

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu zostało powołane do życia 1 września 1999 r. uchwałą Rady Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 11 marca 1999 r. Rok szkolny 1999/2000 rozpoczęło 177 uczniów w sześciu oddziałach a dyrektorem placówki została mgr Krystyna Pustelnik.

Po kilku miesiącach pracy dydaktyczno-wychowawczej gimnazjum otrzymało propozycję nadania imienia szkole Orląt Lwowskich od Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Kędzierzynie-Koźlu. Po owocnej pracy pedagogicznej wśród uczniów i ich rodziców Rada Pedagogiczna, Rada rodziców i społeczność uczniowska wystąpiły z wnioskiem do Rady Miasta o przyznanie gimnazjum patrona Orląt Lwowskich. Wniosek został przyjęty i Publiczne Gimnazjum nr 1 (jako pierwsze w mieście) otrzymało uchwałą Rady Miasta z dnia 24 sierpnia 2000 r. akt nadania imienia Orląt Lwowskich

17 listopada 2000 r. odbyła się piękna uroczystość nadania szkole imienia Orląt Lwowskich oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz miasta, przedstawiciele władz oświatowych, Uniwersytetu Opolskiego, Stowarzyszenia „Polska-Wschód”, Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich z Kędzierzyna-Koźla, Opola i Wrocławia. Przybyli również Dyrektorzy zaprzyjaźnionych Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych, nauczyciele, rodzice i uczniowie.

17 września 2001 r. odbyła się uroczystość wręczenia Sztandaru szkole. Uroczystość nadania szkole Sztandaru rozpoczęła się Mszą św. w kościele pod wezwaniem św. Zygmunta i św. Jadwigi. Msza rozpoczęła się poświęceniem Sztandaru, następnie przedstawiciele TMLiKP-W w Kędzierzynie-Koźlu przekazali Sztandar na ręce Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Orląt Lwowskich mgr Krystyny Pustelnik, która wręczyła go uczniom z pocztu sztandarowego (M. Saczko, E. Rupnik i M. Mączka). W uroczystej Mszy uczestniczyli uczniowie z rodzicami, nauczyciele, władze miasta i zaproszeni goście. Po zakończeniu Mszy św. wszyscy przy dźwiękach Orkiestry Technikum Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu przemaszerowali pod budynek szkoły. Dalsza część uroczystości odbywała się w sali gimnastycznej. W dalszej części odbyło się ślubowanie klas I na Sztandar. Następnie ofiarodawcy wbili symboliczne gwoździe w drzewiec Sztandaru.REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Monografia placówki 
Utworzył: administrator_bip_pg1 
Data utworzenia: 2012-01-18 19:10:52 
Przygotował: Guziak Łukasz 
Odpowiedzialny: Guziak Łukasz 
Ostatnio modyfikował: administrator_bip_pg1 
Data modyfikacji: 2012-01-18 19:11:37 
Statystyki  »   Szczegóły  »