Biuletyn Informacji Publicznej

Zapromuj „Jestem eKKo”

11.04

Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2016 roku. Mogą wziąć w nim udział organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne prowadzące działalność pożytku publicznego. Do zdobycia jest 20 tys. zł.

Konkurs obejmuje dwa zadania: przeprowadzenie akcji edukacyjnych pod hasłem: „Jestem eKKo”, uświadamiających o korzyściach stosowania odnawialnych źródeł energii oraz uświadamiających o korzyściach stosowania proekologicznych źródeł energii, termomodernizacji, likwidacji niskiej emisji oraz o zagrożeniach wynikających ze spalania węgla i odpadów w piecach domowych.

Oferty należy dostarczyć do 29 kwietnia bezpośrednio do kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32 (pok. 139) lub przesyłką pocztową na adres Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Kędzierzyn–Koźle, ul. Piramowicza 32, pokój nr 428, tel. 77 40 50 386. Zarządzenie prezydenta o konkursie miasta można znaleźć w zakładce Biuletynu Informacji Publicznej urzędu miasta pod taką właśnie nazwą i numerem 795/OSR/2016.

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
Events of the day 1 marzec 2019 (piątek)
Events of the day 2 marzec 2019 (sobota)
Events of the day 4 marzec 2019 (poniedziałek)
Events of the day 5 marzec 2019 (wtorek)
Events of the day 6 marzec 2019 (środa)
Events of the day 7 marzec 2019 (czwartek)
Events of the day 8 marzec 2019 (piątek)
9
Events of the day 10 marzec 2019 (niedziela)
11
Events of the day 12 marzec 2019 (wtorek)
Events of the day 13 marzec 2019 (środa)
Events of the day 16 marzec 2019 (sobota)
17
Events of the day 18 marzec 2019 (poniedziałek)
Events of the day 19 marzec 2019 (wtorek)
Events of the day 20 marzec 2019 (środa)
Events of the day 21 marzec 2019 (czwartek)
Events of the day 23 marzec 2019 (sobota)
Events of the day 24 marzec 2019 (niedziela)
25
26
27
28
29
30
31
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Pokaż panel Twitter